TKO är ett företag under ständig expansion och utveckling!


Vi söker utmaningar och älskar problemlösning!

Vi är övertygade om att alla problem går att lösa! Vi ägnar oss idag främst åt att formge och tillverka pedagogiska hjälpmedel till kunder som vill marknadsföra produkter vars funktionalitet kan vara svår att åskådliggöra. Det kan handla om produkter som är tekniskt komplicerade eller bara behöver en “hands-on” upplevelse för att förstås på djupet och lämna ett intryck.

Vår styrka ligger i vårt tekniska och materialmässiga kunnande. Våra anställda har breda intresseområden vilket gör att vi gräver djupt och med ett genuint intresse när vi löser problem.
Som företag vill vi verka för öppna och ärliga relationer, både till kunder och mellan de anställda. Vi uppmuntrar och hjälper också våra anställda att vidga sina vyer och fördjupa sina kunskaper inom deras olika intresseområden.

Öppenhet

Vi tror inte på att sälja och utveckla produkter enbart för säljandets skull utan vi önskar finna verkliga behov som kan tillgodoses med vår kunskap. Kunskap som vi gärna sprider och delar med oss av i avseende att öka den samlade intelligensen och medvetenheten i världen.

Utveckling

För att kunna genomföra den utveckling och tillverkning som vi idag sysslar med har vi ett flertal maskiner i vår maskinpark. Vi är inte alls främmande för att stärka och bredda vår verksamhet till andra områden än de vi idag fokuserar på. Om du är intresserad av legotillverkning, tillverkning av mindre serier, prototyputveckling och prototypframställning tag gärna kontakt med oss.

Vi har även ett brett kunnande vad gäller grafisk formgivning, CADning och tekninsk formgivning och hjälper er gärna inom dessa områden.

 
 

info@TKOprototyping.com