Här har vi samlat några av de produkter som vi utvecklat och tillverkat åt våra kunder. Under de olika rubrikerna finner du en kort beskrivning om produkten som marknadsförts eller problemet som blivit en möjlighet!


 
ssab logo

 

Vi inledde under hösten 2009 ett samarbete med SSAB, Sveriges största stålproducent. Där tog vi fram och tillverkade mindre serier av demonstrationsutrustning för deras nya klimatsmarta produkt Prelaq Energy.

Prelaq energy

SSAB har utvecklat ett färgbeläggningssystem för stålplåt som de kallar Prelaq Energy Exterior. Det bygger framför allt på speciella pigment som reflekterar en viss del av det infraröda ljusspektrumet i högre grad än konventionella alternativ. Detta får i praktiken till följd att ytan håller sig betydligt svalare under solljus vilket i sin tur kan leda till stora energibesparingar i byggnader med kylbehov så som köpcentrum, industrilokaler och ishallar.
Nya pigmentkombinationer tas kontinuerligt fram vilket gör att Energy beläggningen kan erbjudas i näst intill vilka kulörer som helst.

DemoBox

DemoBox

Vårt första uppdrag från SSAB var att ta fram en lättanvänd och mobil utrustning där man på ett konkret och lättförståeligt vis kunde åskådliggöra funktionen hos Prelaq Energy Exterior. Resultatet blev "Prelaq Energy DemoBox".
I den här demonstrationsriggen kan man provköra olika plåtprover mot varandra för att se hur deras temperatur påverkas då de bestrålas av halogenlampor med ett sol-liknande IR-spektrum.
Temperaturen för respektive plåtprov återfinns på displayen till höger respektive vänster i väskan och displayen i mitten visar skillnaden mellan de två.
Det vanligaste användandet av DemoBoxen är att man inför en demonstration på den ena platsen lägger ett plåtprov med standardbeläggning av en viss kulör och på den andra platsen ett prov av samma kulör men med Energy-beläggning. När lamporna sedan tänds så ser man snabbt hur temperaturen på standardplåten drar ifrån trots att proverna till synes är identiska. Vid dessa tester så är dess utom temperaturskillnaden så pass stor att den mycket enkelt kan kännas med handen vilket kan ha en stor pedagogisk effekt.


DemoPulpet

DemoPulpet

När DemoBoxen mycket framgångsrikt hade använts ett tag kom vi överens om att designa och tillverka en mer stationär variant med samma funktion men mer anpassad för att stå uppställd i till exempel en kontorsentré.
Detta blev DemoPulpeten.
Den har i mångt och mycket samma funktion som DemoBoxen men har ett betydligt mer påkostat formspråk och har också en inbyggd sekvensmaskin som har till funktion att först slå på termometrar och kylfläktar, sedan halogenlampor, köra i ca 5 minuter för att slutligen återgå till sitt standby läge. Demonstrationen sätts igång med en knapptryckning. Den är också utrustad med två plåtprovsmagasin med magnetisk fasthållning för att användaren enkelt ska kunna experimentera och byta mellan de olika proverna. Inför världsutställningen i Shanghai 2010 så togs en mer avancerad variant fram. Denna modell har en inbyggd LCD-skärm från vilken man interaktivt guidas genom testprocessen samt får en del information om produktens tekniska aspekter och dess vida applikationsområden.

 

DemoWall

Inför Nordbygg-mässan 2010 så ville Materialbiblioteket i Stockholm ha med Prelaq Energy i sin utställningsmonter.
Här kom vi över ens om att en stor rigg som fångar blickar och drar folk till sig skulle passa bra.
Resultatet blev DemoWall som i princip fungerar på exakt samma sätt som DemoBoxen men i ett mer extravagant och storskaligt utförande.
Plåtarna belyses med kraftiga halogenlampor och temperaturerna kan utläsas upptill vid sidan av respektive plåt

 

EnergySimulator

EnergySimulator

Med tiden så märkte personalen på SSAB som arbetade med Prelaq Energy att DemoBoxen behövde ett mer teoretiskt inriktat komplement för att helt kunna svara på kundens alla frågor och funderingar kring den här mångsidiga produkten.
Verktyget som skulle fylla den funktion var EnergySimulator.
Dess funktion är mycket komplex men kan kortfattat beskrivas som ett teoretiskt hjälpmedel för att göra vägledande beräkningar kring de energibesparingar man kan göra med Prelaq Energy under olika rådande omständigheter.
Användaren ställer in de olika reglagen (faktorer så som utomhustemperatur, vindhastighet, önskad inomhustemperatur och isoleringstjocklek) på de värden man önskar beräkna för och ser på skärmen hur de tre diagrammen ändras i realtid samt får en sammanfattning av inställda värden och beräknad energibesparing i den fjärde rutan.
Att med ett sådant här verktyg kunna få slutkunder att experimentera med förhållandena och på så vis själva bilda sig en intuitiv uppfattning om beläggningens egenskaper (som normalt endast är förbehållen tekniker och ingenjörer) har i efterhand visat sig vara otroligt kraftfullt.

 

DemoBox v2

DemoBox2.0

Efter en tids användande av den första serien av DemoBoxen så hade säljarna samlat en del kunskaper och åsikter kring funktionerna och utformningen av denna. Dessa tog vi naturligtvis vara på och analyserade noggrant inför vårt uppdrag att ta fram en ny version av verktyget. De tyngsta synpunkterna kring önskad förändring tycktes vila vid storleken på väskan och displayernas placering. Man ville att väskan skulle vara mindre, för ökad mobilitet, och att displayerna skulle placeras i en vinkel för att underlätta beskådan från ett längre avstånd. DemoBox v2 blev ganska precis halva storleken jämfört med dess föregångare och har en lösning där displayerna tas ur väskan och hängs i framkant av den öppna väskan. Detta gör att vi fritt kan välja vinkeln på displayerna och samtidigt spara plats i den numer betydligt kompaktare väskan.

 

info@TKOprototyping.com